New PDF release: Aandacht voor astma en COPD (Praktijkondersteuning Huisarts)

Nursing

By Albert Schoenmaker

Steeds meer patiënten met astma- en COPD hebben touch met de praktijkondersteuner van de huisarts. Om eenduidige informatie en duidelijke adviezen over medicatie en behandeling te geven, is het voor de praktijkondersteuner daarom van belang de kennis van astma en COPD voortdurend up to date te houden. Aandacht voor astma en COPD levert hieraan een belangrijke bijdrage. Aan bod in Aandacht voor astma en COPD komen onder andere kwaliteit van de zorgverlening in de praktijk, het onderzoek van de patiënt, diagnostiek, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling en astma bij kinderen. Uitgangspunt bij deze entire handleiding zijn de drie NHG-standaarden Astma bij Kinderen, Astma bij Volwassenen en COPD. Verder baseert Aandacht voor astma en COPD zich op internationale richtlijnen; en worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald naar de praktijk van de zorg. De assorted casussen met uitwerkingen verhelderen hoe de richtlijnen voor goede astma- en COPD-zorg in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Aandacht voor astma en COPD is het tweede deel in de POH-reeks; een reeks primair bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in opleiding, maar zal daarnaast zeker ook nuttig zijn voor huisartsen. Door aandacht te besteden aan een diversiteit aan praktische onderwerpen, krijgt de praktijkondersteuner handvatten geboden die ter ondersteuning zullen zijn bij de uitoefening van het dagelijks werk binnen de praktijk.

Show description

Read or Download Aandacht voor astma en COPD (Praktijkondersteuning Huisarts) (Dutch Edition) PDF

Similar nursing books

Mosby's Oncology Nursing Advisor E-Book: A Comprehensive - download pdf or read online

Like getting 7 books in 1, MOSBY'S ONCOLOGY NURSING consultant offers easy access to crucial details on a variety of melanoma themes, together with sorts of melanoma, cures, symptom administration, palliative care, and sufferer educating. Its simple format and simple insurance make it perfect to be used in any medical atmosphere, supplying authoritative advice that will help you give you the absolute best oncology nursing care.

Download PDF by Ruth Hammelburg,Wiebe Jan Lubbers,A.P. Nauta,Noks Nauta: Veranderende samenwerking in de zorg (Dutch Edition)

De samenwerking in de zorg verandert sterk. Door toepassingen van informaticatechnologie, door mondigere patiënten, door steeds meer aandacht voor chronische ziekten en multimorbiditeit en door taakherschikking. Samenwerken lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet. In de pers lezen we soms dat het door geen of slechte samenwerking ernstig mis kan gaan.

Download PDF by CRNA Exam Secrets Test Prep Team: CRNA Exam Secrets Study Guide: CRNA Test Review for the

***Includes perform try out Questions*** Get the attempt prep assist you must be profitable at the CRNA try. The CRNA examination is very demanding and thorough try out instruction is vital for achievement. CRNA examination secrets and techniques learn consultant is the perfect prep resolution for someone who desires to go the CRNA examination.

Download PDF by Jennifer Kitchens: Heart Failure, An Issue of Critical Nursing Clinics, E-Book:

Center failure is the single heart problems that's increasing. The influence at the serious care atmosphere and the healthiness care process, as an entire, is critical from either a value and burden to the procedure perspective. There are 6. five million health center days a 12 months and approximately $40 billion money in every year well-being care charges attributed to middle failure within the usa.

Extra resources for Aandacht voor astma en COPD (Praktijkondersteuning Huisarts) (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Aandacht voor astma en COPD (Praktijkondersteuning Huisarts) (Dutch Edition) by Albert Schoenmaker


by Anthony
4.4

Rated 4.73 of 5 – based on 42 votes